7

Rene Filipowicz – szczęśliwy mąż i ojciec, filmowiec