Gala Otwarcia Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Olimp-Labs